Bezplatné vzdelávacie programy

Bezplatné vzdelávacie programy pre I. a II. stupeň základných škôl so sídlom v Meste Prešov - miesto konania Ekopark Holá hora

Náklady hradí organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a. s.


Lektorované v spolupráci s neziskovou organizáciou EvianaLEKTORKY:

Mgr. Laura Martinková
Každodenná skúsenosť ma priviedla na cestu k nulovému odpadu. Pozorujem seba a svoje okolie, nastavujem zmeny v správaní a nakupovaní, vyhodnocujem. A potom "nenakupujem", triedim, vermi-kompostujem. Verím, že to má zmysel.

Ing. Paulína Urdová
Mám 15-ročné skúsenosti so zavádzaním triedeného zberu odpadu a zakladaním kompostovísk, v školách, v komunitách a v obciach. Som lektorkou environmentálnej výchovy a vzdelávania. Viem, že téma odpadu je riešiteľná v akýchkoľvek podmienkach a v školách dokonca hravo.


TERMÍNY:

- 26.4.2018 začiatok o 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
- 16.5.2018 začiatok o 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
- 13.6.2018 začiatok o 8:30, 9:30, 10:30, 11:30


Aktuálne termíny nájdete na stránke https://sites.google.com/view/eviananeziskovka/pon%C3%BAkame/bezplatn%C3%A9-vzdel%C3%A1vacie-programy


PONUKA:

O princeznej Lesanke

Určené pre 1. a 2. ročník ZŠ

Popis: Hraná rozprávka o princeznej Lesanke, Papierenke, Plastenke a kráľovičovi Tetrapakovi (na motívy rozprávky Šípková Ruženka). Deti pomáhajú vyčistiť rozprávkovú krajinu, naučia sa rozpoznať druhy odpadu a správne ho vytriediť.

Cieľ: zaviesť separovaný zber alebo zlepšiť kvalitu triedenia pri zavedenom zbere, poznať označenie odpadu na obaloch

Počet účastníkov: 1 trieda (10-25 žiakov)

Doba trvania: 45 minút


Odpadkovo – nová dimenzia

Určené pre 3.- 9. ročník ZŠ

Popis: JA ako spotrebiteľ spoznávam, z čoho sú vyrobené veci a čo sa s nimi stane, keď ich nepotrebujem. Zahráme sa „Človeče, zamysli sa" a „Doba rozpadová". Zavedieme triedený zber odpadu (v triede alebo aj na škole), zriadime ekohliadku.

Cieľ: rozpoznať materiály, ktoré sa stávajú odpadom, vedieť o ich dopade na životné prostredie, o možnostiach recyklácie

Počet účastníkov: 1 trieda (15-25 žiakov)

Doba trvania: 45 minútPre viac informácií kontaktujte: Mgr. Laura Martinková, 0902 531 704