Cenník

Vstup do areálu Ekoparku Holá hora je zdarma!


Doplnkové služby:

1. Edukačné aktivity

a) Základný vzdelávací program pre deti predškolského veku 1 € / dieťa (dĺžka trvania cca 1 hod.)
b) Základný vzdelávací program pre deti základných a stredných škôl 2 € / dieťa (dĺžka trvania cca 2 hod.)

2. Prenájom priestorov

a) Prenájom celého areálu bez výberu vstupného do 50 účastníkov 350 € / deň
b) Prenájom pódia a šatní 150 € / deň
c) Prenájom celého areálu bez výberu vstupného do 50 účastníkov 50 € / deň
d) Prenájom altánku 10 € / hod.
e) Prenájom celého areálu s výberom vstupného do 50 účastníkov 300,00+50*12,5% vstupného +20%DPH / deň
f) Prenájom celého areálu s výberom vstupného nad 50 účastníkov zmluva +20% DPH / deň


V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na klusova@tsmp.sk alebo +421 905 804 871