Základný vzdelávací program pre deti predškolského veku

Tento vzdelávací program obsahuje prehliadku areálu spojenú s výkladom a edukačné hry s environmentálnou tematikou. Počas prehliadky spojenej s výkladom sa deti dozvedia základné informácie o zvieratách, stromoch a rastlinách, ktoré u nás uvidia. V rámci edukačných hier sa zahrajú na „ekopátračov“, spoznajú ako vyzerajú a chutia liečivé rastliny, naučia sa kresliť bez farbičiek, otestujú svoj hmat a čuch.

Základný vzdelávací program pre deti predškolského veku 3 € / dieťa (dĺžka trvania cca 1 hod.)

tabor

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na klusova@tsmp.sk alebo +421 905 804 871