Kde je EKOPARK?

Ing. Jana Klusová

vedúca ekoparku
Botanická 4211/13
mobil: 0905 804 871
e-mail: klusova@tsmp.sk

Technické služby mesta Prešov a. s.
Bajkalská 33
080 01, Prešov
www.ekoparkpo.sk
www.facebook.com/ekoparkpresov
www.tsmp.sk

mapa cesty do EKOPARKu Prešov
navigovať do EKOPARKu Prešov

Odporúčané miesta na parkovanie
pre návštevníkov EKOPARKU HOLÁ HORA